Tuyển Dụng

Do nhu cầu phát triển kinh doanh, mở rộng thị trường, Bảo Hiểm Thời Đại mong muốn tuyển dụng các ứng viên có khát khao được tự chủ trong tài chính, mong ước thành công trong sự nghiệp.
Các ứng viên sẽ được trải qua quy trình tuyển chọn và đào tạo kỹ năng, kiến thức chuyên môn để có thể tự tin trong cuộc sống và thành công trong công việc.
Tiêu chuẩn tuyển chọn:
– Tuổi từ 25 trở lên
– Sống và làm việc tại tỉnh thành có văn phòng của Bảo Hiểm Thời Đại
– Được một thành viên (bậc bất kỳ, bao gồm cả bậc 1) giới thiệu vào hệ thống của Bảo Hiểm Thời Đại
Nộp hồ sơ theo 1 trong 3 cách sau:
– Đăng ký theo mẫu đơn (Lưu ý nộp trực tiếp tại văn phòng của Bảo Hiểm Thời Đại)
– Liên hệ với một thành viên trong công ty
– Tham dự khóa đào tạo (tham khảo link sau)