Bảo hiểm tử vong và thương tật do tai nạn

Tai nạn đang là một trong những rủi ro ảnh hưởng nghiêm trọng nhất đến mỗi cá nhân, gia đình nói riêng và toàn xã hội nói chung. Tai nạn không những dẫn đến mất mát người thân trong gia đình mà còn gây ra những khó khăn lâu dài do gia đình mất đi nguồn thu nhập hoặc độtnhiên phải gánh chịu những chi phí giải quyết hậu quả tai nạn, điều trị thương tật. Khi tai nạn xảy ra, một khoản hỗ trợ tài chính kịpthời sẽ là điểm tựa vô cùng quan trọng để bản thân người bị nạn và gia đình có điều kiện khắc phục hậu quả, vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Đáp ứng nhu cầu bảo vệ của bạn, bảo hiểm thời đại thiết kế sản phẩm Bảo hiểm tử vong và thương tật do tai nạn như một điểm tựa an toàn tài chính để bảo vệ bạn và người thân trước những rủi ro tai nạn không lường trước được.