Bảo hiểm tai nạn người ngồi trên xe

1. Tên sản phẩmBảo hiểm tai nạn người ngồi trên xe
2. Đối tượng bảo hiểmCon người
3. Người được bảo hiểmLái xe và những người khác được chở trên xe mô tô
4. Phạm vi bảo hiểm– Thiệt hại thân thể đối với người được bảo hiểm do tai nạn trong khi: xe đang hoạt động, đang lên xuống xe, qua cầu, qua đò, qua phà.
5. Các loại trừ bảo hiểm– Người được bảo hiểm có hành động cố ý tự gây tai nạn

– Người được bảo hiểm tham gia đánh nhau trừ khi xác nhận đó là hành động tự vệ

– Người được bảo hiểm sử dụng và bị ảnh hưởng của rượu, bia vượt nồng độ theo quy định của pháp luật, sử dụng ma túy và chất kích thích tương tự khác.

– Người được bảo hiểm bị cảm đột ngột, trúng gió, bệnh tật

– Người được bảo hiểm bị ngộ độc thức ăn, đồ uống và sử dụng thuốc không theo chỉ dẫn của cơ quan y tế.

6. Thời hạn bảo hiểmThời hạn bảo hiểm thông thường là 1 năm. Trong một số trường hợp cụ thể, thời hạn bảo hiểm có thể dưới 1 năm
7. Phí bảo hiểm và số tiền bảo hiểm– Được quy định tại biểu phí và số tiền bảo hiểm ban hành kèm theo quy tắc này