Bảo hiểm Sức khỏe Tiêu chuẩn Liberty MediCare

Bảo hiểm Sức khỏe Tiêu chuẩn Liberty MediCare được thiết kế đặc biệt cho thị trường Việt Nam với nhiều quyền lợi.

Quyền lợi của Bảo hiểm Sức khỏe Tiêu chuẩn Liberty MediCare:

– Bảo hiểm cho cả bệnh tật và tai nạn

– Không giới hạn chi phí điều trị hay số ngày nằm viện

– Chi trả toàn bộ chi phí phẫu thuật, cấy ghép bộ phận, y tá chăm sóc tại nhà, điều trị trong ngày, cứu hộ và vận chuyển y tế khẩn cấp trong nước

– Không áp dụng thời gian chờ cho các bệnh đặc biệt

– Không giới hạn số lần khám bệnh và chi phí cho mỗi lần khám

– Thích hợp nhất với các hộ gia đình, doanh nghiệp vừa và nhỏ

– Nhân viên doanh nghiệp có thể yêu cầu bồi thường trực tiếp từ Bảo hiểm Liberty giúp giảm bớt áp lực hành chính cho phòng Nhân sự

– Thủ tục bồi thường minh bạch, nhanh chóng và công bằng

Quy trình bồi thường của Bảo hiểm Sức khỏe Tiêu chuẩn Liberty MediCare

Điều trị trong hệ thống do Liberty trực tiếp thanh toán chi phí

A1 Điều trị nội trú khẩn cấp (bao gồm điều trị trong ngày)

Xuất trình thẻ bảo hiểm Liberty MediCare, chứng minh nhân dân/ passport và thẻ tín dụng cho cơ sở y tế kiểm tra trước khi khám chữa bệnh (khách hàng sẽ phải đóng trước một khoản tạm ứng nếu không có thẻ tín dụng)

Ký tên vào Phiếu điều trị/ Giấy yêu cầu bồi thường

Tự thanh toán các khoản chi phí vượt giới hạn hay không thuộc phạm vi bảo hiểm

A2 – Điều trị nội trú không khẩn cấp (bao gồm điều trị trong ngày)

Xuất trình thẻ bảo hiểm Liberty MediCare, chứng minh nhân dân/ passport cho cơ sở y tế kiểm tra trước khi khám chữa bệnh

Ký tên vào Giấy yêu cầu bảo lãnh viện phí do cơ sở y tế điền đầy đủ thông tin (cơ sở y tế cần liên hệ với Bảo hiểm Liberty để yêu cầu chấp thuận bảo lãnh)

Ký tên vào Phiếu điều trị/ Giấy yêu cầu bồi thường

Tự thanh toán các khoản chi phí vượt giới hạn hay không thuộc phạm vi bảo hiểm

Điều trị ngoài hệ thống do Liberty trực tiếp thanh toán chi phí

B1 – Điều trị nội trú khẩn cấp, ngoại trú & nha khoa

Tự chọn Bệnh viện/ Phòng khám để điều trị ngoại trú, nha khoa và nhập viện khẩn cấp, đồng thời tự thanh toán chi phí điều trị

Thông báo cho Trung tâm Dịch vụ Khách hàng của Bảo hiểm Liberty (bằng điện thoại hoặc email) về sự kiện bảo hiểm hoặc gửi giấy yêu cầu bồi thường cho Bảo hiểm Liberty cùng với tất cả các chứng từ gốc như hóa đơn, phiếu thu, hồ sơ y tế, v.v… trong vòng 90 ngày kể từ ngày khám/ chữa bệnh đầu tiên, hoặc trong trường hợp thai sản, từ ngày sinh con, trừ khi được chấp nhận khác bởi Bảo hiểm Liberty​​

Lưu ý quan trọng:

Nếu khách hàng không thông báo về sự kiện bảo hiểm hoặc yêu cầu bồi thường trong thời hạn 90 ngày nói trên, Bảo hiểm Liberty sẽ áp dụng mức phạt theo các tỷ lệ sau đây, tính trên tổng số tiền bồi thường, trừ khi có lý do chính đáng:

  • Sau 91 ngày đến 180 ngày: 10%

Tự chọn Bệnh viện/ Phòng khám để điều trị ngoại trú, nha khoa và nhập viện khẩn cấp, đồng thời tự thanh toán chi phí điều trị

Thông báo cho Trung tâm Dịch vụ Khách hàng của Bảo hiểm Liberty (bằng điện thoại hoặc email) về sự kiện bảo hiểm hoặc gửi giấy yêu cầu bồi thường cho Bảo hiểm Liberty cùng với tất cả các chứng từ gốc như hóa đơn, phiếu thu, hồ sơ y tế, v.v… trong vòng 90 ngày kể từ ngày khám/ chữa bệnh đầu tiên, hoặc trong trường hợp thai sản, từ ngày sinh con, trừ khi được chấp nhận khác bởi Bảo hiểm Liberty​​

Lưu ý quan trọng:

Nếu khách hàng không thông báo về sự kiện bảo hiểm hoặc yêu cầu bồi thường trong thời hạn 90 ngày nói trên, Bảo hiểm Liberty sẽ áp dụng mức phạt theo các tỷ lệ sau đây, tính trên tổng số tiền bồi thường, trừ khi có lý do chính đáng:

  • Sau 91 ngày đến 180 ngày:   10%
  • Sau 181 ngày đến 270 ngày:  20%
  • Sau 271 ngày đến 365 ngày:  30%

Sau khi thông báo cho Trung tâm Dịch vụ Khách hàng, khách hàng phải nộp đầy đủ bản gốc chứng từ yêu cầu bồi thường theo quy định cho Bảo hiểm Liberty trong thời hạn 1 năm kể từ ngày xảy ra sự kiện bảo hiểm​​

Bảo hiểm Liberty sẽ giải quyết hồ sơ bồi thường của khách hàng trong vòng 7 ngày làm việc kể từ khi nhận được đầy đủ chứng từ hợp lệ và hoàn trả chi phí điều trị cho khách hàng trong vòng 5 – 7 ngày làm việc kể từ ngày gửi Thư xác nhận đồng ý bồi thường​

  • 271 ngày đến 365 ngày:  30%

Sau khi thông báo cho Trung tâm Dịch vụ Khách hàng, khách hàng phải nộp đầy đủ bản gốc chứng từ yêu cầu bồi thường theo quy định cho Bảo hiểm Liberty trong thời hạn 1 năm kể từ ngày xảy ra sự kiện bảo hiểm​​

Bảo hiểm Liberty sẽ giải quyết hồ sơ bồi thường của khách hàng trong vòng 7 ngày làm việc kể từ khi nhận được đầy đủ chứng từ hợp lệ và hoàn trả chi phí điều trị cho khách hàng trong vòng 5 – 7 ngày làm việc kể từ ngày gửi Thư xác nhận đồng ý bồi thường​

 B2 – Điều trị nội trú không khẩn cấp (bao gồm điều trị trong ngày)

Gửi Giấy yêu cầu bảo lãnh viện phí cùng với bảng báo giá chi tiết và các chứng từ y tế có liên quan về các trường hợp điều trị không khẩn cấp hoặc phẫu thuật đã lên kế hoạch trước cho Liberty ít nhất là 5 ngày làm việc trước ngày nhập viện/phẫu thuật.

Tự thanh toán chi phí điều trị và gửi giấy yêu cầu bồi thường cho Bảo hiểm Liberty cùng với tất cả các chứng từ gốc như hóa đơn, phiếu thu, hồ sơ y tế, v.v… trong vòng 1 năm kể từ ngày xảy ra sự kiện bảo hiểm

Bảo hiểm Liberty sẽ giải quyết hồ sơ bồi thường của khách hàng trong vòng 7 ngày làm việc kể từ khi nhận được đầy đủ chứng từ hợp lệ và hoàn trả chi phí điều trị cho khách hàng trong vòng 5 – 7 ngày làm việc kể từ ngày gửi Thư xác nhận đồng ý bồi thường