Bảo Hiểm Phi Nhân Thọ

home_insurance_slider2

Bảo Hiểm Xe

Chiếc xe máy - xe oto là người bạn đồng hành không thể thiếu trong mỗi gia đình người Việt. Tham gia Gói bảo hiểm xe máy toàn diện của Bảo hiểm Thời Đại (bao gồm bảo hiểm cháy nổ xe, bảo hiểm trách nhiệm dân sự chủ xe và bảo hiểm tai nạn người ngồi trên xe) với một khoản chi phí nhỏ , bạn đã có thể bảo vệ toàn diện cho chiếc xe và người thân khi tham gia giao thông.


Xem chi tiết

Bảo Hiểm Nhà

Bảo hiểm nhà cửa, tài sản có giá trị lớn


5

Bảo Hiểm Doanh Nghiệp

Là chủ sở hữu, Người đi thuê, Người được giao quản lý, trông coi hoặc sử dụng tài sản được bảo hiểm và được nêu tên cụ thể trong Giấy chứng nhận bảo hiểm


Xem chi tiết