Bảo hiểm nhà tư nhân

Với mỗi người Việt, ngôi nhà là niềm tự hào, là tài sản giá trị về cả tinh thần và vật chất. Chương trình “Bảo hiểm nhà tư nhân” của Bảo Hiểm Thời Đại sẵn sàng đồng hành và bảo vệ toàn diện cho mái ấm gia đình bạn trước mọi rủi ro cháy, nổ, giông, bão, lũ lụt, trộm cướp,…

1. Tùy theo ngân sách và nhu cầu của mình, khách hàng có thể lựa chọn:

Bảo hiểm cho ngôi nhà và tài sản bên trong; hoặc chỉ bảo hiểm cho ngôi nhà.

Lựa chọn quyền lợi bảo hiểm mở rộng phù hợp

2. Những dịch vụ tiện ích bao gồm:

Không yêu cầu đánh giá giá trị thực tế ngôi nhà

Không yêu cầu kê khai tài sản bên trong

Tích hợp quyền lợi bảo hiểm ngôi nhà & tài sản bên trong trong cùng một đơn bảo hiểm

Quyền lợi mở rộng thiết thực và linh hoạt

Miễn phí thuê nhà sau tổn thất

Bồi thường thay thế mới theo giá trị trường

Thủ tục bồi thường nhanh chóng, đơn giản