Bảo hiểm miễn đóng phí

Bạn đã có quyết định đúng đắn khi tham gia bảo hiểm nhân thọ để bảo vệ an toàn tài chính cho bản thân và gia đình. Với hợp đồng bảo hiểm nhân thọ, bạn đã gửi gắm nhiều dự định tốt đẹp trong tương lai cho mình và cho những người thân yêu.

Tuy nhiên trong quãng thời gian tham gia bảo hiểm khá dài, sẽ có những rủi ro trong cuộc sống có thể làm cho những ước mơ của bạn không được nuôi dưỡng đến cùng.

Đáp ứng nhu cầu bảo hiểm của bạn, bảo hiêm thời đại thiết kế sản phẩm Bảo hiểm miễn đóng phí giúp bạn an tâm khi hợp đồng bảo hiểm của mình sẽ được duy trì hiệu lực cho đến ngày đáo hạn cho dù xảy ra rủi ro tử vong hay thương tật.