Bảo hiểm hỗ trợ viện phí

Ngày nay, chúng ta may mắn được tiếp cận với những phương tiện chẩn đoán y tế và điều trị ngày càng tốt hơn. Tuy nhiên, những chi phí cho dịch vụ y tế và chi phí chăm sóc sức khoẻ đang gia tăng nhanh hơn thu nhập của chúng ta, làm hạn chế khả năng thụ hưởng chất lượng điều trị đúng mức khi chúng ta không may gặp tai nạn, bệnh tật, phẫu thuật hoặc cần được chăm sóc y tế. Đây chính là những lúc chúng ta rất cần một khoản tiền để được chăm sóc, điều trị tốt nhất, nhanh chóng phục hồi sức khoẻ và sớm trở lại với công việc hàng ngày của mình.

Đáp ứng nhu cầu bảo hiểm của bạn, bảo hiểm thời đại thiết kế sản phẩm Bảo hiểm hỗ trợ viện phí cung cấp một khoản hỗ trợ tài chính giúp bạn chi trả cho các chi phí trong quá trình nằm viện điều trị, phẫu thuật hoặc Chăm sóc y tế.